είμαστε πάντα πρόθυμοι για εργατικούς ανθρώπους

είμαστε πάντα πρόθυμοι για εργατικούς ανθρώπους